185/2022- Usługa outsourcingu sprzątania. 180/2022-Odbiór, transport i przetwarzanie w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komun.w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustab.komunalne osady ściekowe) 179/2022 - Opracowanie dokumentacji (dodatku do dokumentacji) przekształcenia ujęcia wody S26 bis znajdującego się na działkach 139/4 i 140/5 w piezometr. 178/2022-Sukcesywna dostawa 50 szt. włazów żeliwnych klasy D-400 z logo Zamawiającego. 175/2022-Przegląd mieszadła Hermann Traxler typ TMA4 174/2022-Zakup i dostawa uszczelnień do zagęszczacza mechanicznego ANDRITZ PDL2000 i prasy taśmowej KLEIN KS20 173/2022-Zakup i dostawa 20 sztuk pilotów do bramy i szlabanu na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 170/2022-Usługa outsourcingu sprzątania 169/2022 - Opracowanie dokumentacji przekształcenia ujęcia wody S26 bis znajdującego się na działkach 139/4 i 140/5 w piezometr 168/2022-Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze kotłowni gazowych oraz konserwacji urządzeń gazowych i c.o. 166/2022 - Zakup i dostawa 2 szt. pomp Sulzer XJS 25 D-143 oraz 2 wirników do pomp Sulzer XJS 25 D-143 164/2022-Sukcesywna dostawa 252 kg smaru Mischerfett HT 4060 MF z przeznaczeniem do mieszadeł Hermann Traxler typ TMA 4 zainstalowanych w komorach fermentacyjnych osadu ściekowego 163/2022 - Zakup bonów na artykuły żywnościowe 161/2022- Zakup i dostawa 4 sztuk węży ssawno-tłoczonych Ø 110 asenizacyjnych PCV 160/2022-Zakup i dostawa silnika oraz sprzęgła niezbędnego do uruchomienia pompy w pompowni zakładowej 159/2022-Zakup i dostawa szczotek do czyszczenia bieżni oraz koryt w osadnikach wtórnych 157/2022-Dostawa stali gatunek 1.4301 155/2022-Zakup i dostawa 200 kg szczeliwa LENZING BTS 30 mm 154/2022-Zakup, dostawa oraz transport materiałów betonowych: kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki drogowe, obrzeża betonowe 152/2022-Przegląd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, P1, P2 151/2022-Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej Karcher HD 8/18-M plus wraz z osprzętem 150/2022 - Zakup i dostawa 10 szt. łożysk UC 213 147/2022 - Sukcesywna dostawa hydrantów 144/2022-Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich 143/2022-Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 139/2022-Dostawa kabla YKXS 1x185 mm² - 60 m 137/2022-Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu gaśnic- 103 szt. 132/2022-Dostawa akcesoriów monitoringu ujęcia wody i monitoringu wideo na ujęciu wody Kosowska Niwa 131/2022-Sukcesywna dostawa hydrantów 126/2022- Zakup i dostawa przepływomierzy do pomiaru ścieków. 124/2022-Sukce.dost.flokul.prosz.Superfloc C-448 lub równoważ.: Praestol 655 BC-S, Zetag 8180, Flopam FO 4650 do odwad.osadów ściek.na prasie Huber Q Press 800.2 w ilości 10 000 kg. 123/2022-Sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych – część A (opaski do nawiercania POM); – część B (opaski żeliwo). 122/2022-Dostawa węży ciśnieniowych DN25 1” 120 m – 2 sztuki 121/2022-Sukcesywna dostawa 8 400 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (lub jego zamienników SD 6081 lub Zetag 9248 FS) 120/2022-Dostawa komory żelbetowej prefabrykowanej dwuelementowej 118/2022-Dostawa zaworu dozującego podchloryn sodu, wyjmowalnego do czyszczenia Grundfos IV 0206-10 PVC/E/C 4U2-20/175 lub równoważnego ( 3 szt. ) 116/2022-Dostawa pompy dozującej gamma X GMXA 1602NPE99000UA10300PL01PL lub równoważnej z osprzętem – 3 sztuki 115/2022 - Wykonanie usługi bieżącej konserwacji koryta i brzegów rzeki Warty 114/2022 Dostawa ręczników frotte 113/2022-Dostawa przepływomierzy WaterMaster 112/2022-Sukcesywna dostawa złączek segmentowych z surowca PE 100 111/2022-Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla projektowanego wodociągu rozdzielczego Ø125 mm PE w ulicy Pogorzelskiej w Zawierciu 110/2022- Wirniki do pomp ściekowych 109/2022-A. Zakup armatury z żeliwa sferoidalnego DN 250 oraz DN 300 i DN 350. B. Zakup zasuw oraz złączy rurowych z żeliwa sferoidalnego DN 250 oraz DN 300 i DN 350. 107/2022-Wyk.rob.polega.na regulacji, poziom.oraz wymianie uszkodz.włazów kanaliz.w ciągu drogi kraj.DK 78, wojewódz.796 oraz ul. Aptecznej zarządz.przez Powiat.Zarząd Dróg w Z-ciu 106/2022-Sukcesywna dostawa rur i złączek PVC 105/2022-Dostawa elementów żelbetowych studni kanalizacyjnych 102/2022- Usługa leasingu operacyjnego na dostawę agregatu prądotwórczego 400 kVA 99/2022-Sukcesywna dostawa 8 400 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (lub jego zamienników SD 2081 lub Zetag 9048 FS) 96/2022 - Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wylotu w ulicy Łośnickiej 95/2022-Sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych 93/2022- Wywóz i utylizacja urobku po awariach ziemnych ok. 5000 ton kod odpadu 17 05 04 92/2022- Sukcesywna dostawa armatura do podłączeń domowych 91/2022- Usługa pielęgnacji zieleni  89/2022-Naprawa jezdni i chodników, montaż krawężników i obrzeży 87/2022-Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 86/2022- Dostawa stali gat.1.4301 84/2022-Usługa leasingu na dostawę samochodu do czyszczenia kanalizacji 83/2022-Sukcesywna dostawa wody mineralnej 82/2022-Zakup i dostawa wirników i noży do pomp ściekowych Hydro Vaccum 80/2022- Przegląd 3 sztuk dmuchaw DA253A 79/2022-Zakup i dostawa 27 sztuk filtrów powietrza (Filtron AM 480/2 ze śrubą ) z przeznaczeniem do 3 dmuchaw DA 253 A – H. Cegielski 78/2022-Zakup i dostawa pompy Grundfos 77/2022-Sukcesywna dostawa studni wodomierzowych z PCV DN 500 mm w ilości 80 sztuk 76/2022-Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 75/2022-Naprawa jezdni i chodników, montaż krawężników i obrzeży 74/2022-Sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 73/2022-Sukcesywna dostawa olejów, smarów, filtrów, części samochodowych i chemii samochodowej 72/2022- Sukcesywna dostawa opon wraz z odbiorem zużytych, akumulatorów do pojazdów, filtrów i części do koparek 70/2022-Opracow. proj. wykonawczego przełączenia istn. przyłącza kanalizacji sanit. zlokal. w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 1 do istniejącej studni zlokal. w pasie drogowym ul. Daszyńskiego 68/2022-Sukcesywna dostawa złączek skrętnych zaciskowych do rur PE 61/2022- Usługa zakuwania węży hydraulicznych 60/2022- Usługa wulkanizacji i naprawy kół 59-2022- Wywóz i utylizacja urobku po awariach i robotach ziemnych ok 1500 ton kod odpadu 17 05 04 58-2022- Usługa hydrodynamicznego czyszczenia betonowej kanalizacji sanitarnej fi 800 o stopniu zanieczyszczenia odpowiadającemu 1/2 średnicy przy pomocy pojazdu ciśnieniowego z recyklingiem 57/2022-Świadczenie usług koparką kołową o głębokości kopania minimum 5 m oraz samochodem samowyładowczym 56/2022-Zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC, PE i PVC 53/2022-Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego PIX 113 do chemicznego strącania fosforu w ilości 150 Mg 52/2022 Ogłoszenie o sprzedaży fiata Doblo 50-2022 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 49/2022-Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich na 2022 r. 48/2022-Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych 47/2022-Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na 2022 r. 46/2022- Sukcesywna dostawa gazów technicznych 45/2022-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z PE Ф 125 metodą przewiertów sterowanych w ulicach: Wenecka, Słowackiego, Pogorzelska w Zawierciu o łącznej długości około 595 mb 44/2022-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z PE Ф 160 metodą przewiertów sterowanych w ulicach: Sikorskiego w Zawierciu i Okiennik w Skarżycach o łącznej długości około 966 mb. 42/2022- Sukcesywna dostawa Rur PE 100 RC SDR 11 PN16 41/2022-Sukcesywna dostawa złączek elektrooporowych 39/2022 - Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji 38/2022-Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 37/2022-Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych do wody zimnej z nakładką radiową z konfiguracją wodociągową 36-2022- Przegląd okresowy klimatyzatorów 34/2022-Sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 33/2022-Sukcesywna dostawa zaprawy szybkowiążącej HV KOMUNALTECHNIK HEVOLIT-FIX 3 (10 ton ) 30/2022-Sukcesywna dostawa łączników i akcesoriów wodociągowych 29/2022 Usługa wywozu i utylizacji urobku po awariach i robotach ziemnych ok 1500 ton kod 17 05 04 28/2022-Zakup i dostawa materiałów ślusarskich 27/2022-Zakup i dostawa materiałów do zabezpieczenia placu budowy 26/2022-Zakup i dostawa elektronarzędzi akumulatorowych 25/2022 -Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 24/2022 - Sukcesywna dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wg wykazu 23/2022 - Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 22/2022- Zakup pomp do ścieków 20/2022-Usł. pełn. f-cji insp. nadz. inwest. „Bud. ruroc. do awaryj. transp. ścieków z możliw. całk. odcięcia komór defosfat. oraz przebud. koryta i komór odpływ. z kom. defosf.” 215/2021-Odbiór, transport i zagospodarowanie 200 Mg odpadów (skratki 19 08 01) wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 17/2022-Zakup i dostawa zestawu naprawczego do pompy L&M pracującej przy zagęszczaczu mechanicznym 16/2022- Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu 7 700 kg w pojemnikach 35 kg 15/2022 - Sukcesywna dostawa złączek Gebo 12/2022-Zakup i dostawa elementów stalowych 11/2022-Sukcesywna dostawa plomb do wodomierzy 9/2022-Zakup piachu przemysłowego z transportem 8/2022-Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego 6/2022 Zakup i dostawa krat pomostowych ze stali nierdzewnej 5/2022-Zakup i dostawa materiałów do zabezpieczenia placu budowy 4/2022-Zakup i dostawa elektronarzędzi akumulatorowych 3/2022-Zakup i dostawa materiałów ślusarskich 2/2022-Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (100 ton) 1/20200 - Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 213/2021-Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (200 ton) 210/2021 - Usługa wykonywania obsługi geodezyjnej 208/2021-Usługa outsourcingu sprzątania 207/2021-Świadczenie obsługi BHP dla RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 205/2021-Sukcesywna dostawa 6 000 kg flokulantu proszkowego Superfloc C 448 lub równoważnego 204/2021-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 - Zawartość piaskowników 203/2021-Odbiór, transport i zagospodarowanie 200 Mg odpadów (skratki 19 08 01) wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 201/2021-Zakup i dostawa materiałów do zabezpieczenia placu budowy 200/2021- Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (200 ton) 199/2021 - Usługa pomiaru wydajności studni i pomiaru poziomu zwierciadła wody na ujęciach RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 194/2021-Odbiór, transport i przetwarzanie w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) 190/2021- Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (200 ton) 189/2021-Dostawa aparatu do nawiercania pod ciśnieniem w zakresie 1”-2” – 1 komplet firmy Hawle 187/2021-Usługa outsourcingu sprzątania 184 - Budowa rurociągu do awaryjnego transportu ścieków z możliwością całkowitego odcięcia komór defosfatacji oraz przebudowa koryta i komór odpływowych (A i B) z komór defosfatacji 182/2021-Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (200 ton) 181/2021-Dostawa elektronarzędzi akumulatorowych 180/2021 - Zakup i sukcesywna dostawa 55 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu PAX18 178/2021-Zakup dalmierza laserowego Leica Disto D810 touch 176/2021 - Usługa leasingu operacyjnego dla sfinansowania dostawy koparki CAT 428 175/2021-Zakup i dostawa elementów stalowych 173/2021-Dostawa zestawu lekkich rozpór do zabezpieczenia wykopów 171/2021- Zakup i sukcesywna dostawa flokulantu proszkowego do odwadniania osadów ściekowych na prasie Huber Q Press 800.2 168/2021-Budowa rurociągu do awaryjnego transportu ścieków z możliwością całkowitego odcięcia komór defosfatacji oraz przebudowa koryta i komór odpływowych (A i B) z komór defos. 167/2021-Zakup bonów na artykuły żywnościowe 165/2021-Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze kotłowni gazowych oraz konserwacji urządzeń gazowych i c.o. 164/2021-Odbiór, transport i zagospodarowanie 50 Mg odpadów (skratki 19 08 01) wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 163-2021-Usługa leasingu operacyjnego dla sfinansowania dostawy dwóch agregatów prądotwórczych na ujęciu wody Bzów i Skarżyce 158/2021-Dostawa 150 kg środka z przeznaczeniem do czyszczenia taśm na zagęszczaczu mechanicznym i prasie taśmowej oraz mycia prasy ślimakowej 157/2021-Oprac. proj. bud.– wyk. rozdzielcz. sieci wodoc. wraz z przyłączami przy ul. Karowej wraz z uzyskaniem dec. o pozw. na bud. wodoc. rozdziel. oraz pełnienie nadz. autors. 156-2021 Oprac. proj. B-W rozdziel. sieci wodoc. wraz z przyłączami przy ulicy Nektarowej, Willowej i Woskowej wraz z uzysk. dec. o pozwol. na bud. wodoc. rozdz. oraz pełnienie nadzoru autor. 155-2021 Oprac. proj. bud.-wyk. rozdziel. sieci wodoc. przy ul. Marszałkowskiej wraz z uzysk. dec. o pozwol. na budowę wodoc. rozdz. oraz pełnienie nadzoru autor. 154-2021 - Sukcesywna dostawa złączy elastycznych skręcanych łączących rury PVC, betonowe, kamionkowe oraz przyłączy siodłowych z przegubem kulowym do studni betonowych 150/2021 - Dostawa Laptopa Lenovo lub równoważnego wraz z akcesoriami oraz oprogramowaniem biurowym 147/2021 - Przegląd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, P1, P2 146/2021 - Przegląd mieszadła Hermann Treaxler typ TMA4 145/2021-Dostawa materiałów na ujęcie wody w Skarżycach 144/2021-Dostawa siatki ogrodzeniowej wraz z osprzętem 143/2021 - Dostawa oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu koparki CAT 428 wraz z opcją wykupu oraz ubezpieczeniem przedmiotu dostawy 142/2021-Zakup wykrywacza Radiodetecton instalacji podziemnych CAT 4 139/2021-Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu 94 sztuk gaśnic 138/2021-Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Karowej 137/2021-Sprzedaż transformatorów TAOfb 630/20 – szt. 2. 136/2021-Dostawa przepływomierzy do pomiaru ścieków montowanych na rurociągach PE za pomocą kołnierzy 134/2021-Dostawa wirników i noży do pomp ściekowych Hydro Vaccum 132/2021-Dostawa ręczników frotte 131/2021-Sukcesywna dostawa 50 szt. włazów żeliwnych klasy D-400 z logo Zamawiającego 126/2021-Zakup, dostawa oraz transport materiałów betonowych: kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki drogowe, obrzeża betonowe 125/2021-Sukcesywna dostawa złączek segmentowych z surowca PE 100 123/2021-Zakup wykrywacza Radiodetecton instalacji podziemnych CAT 4 122/2021-Sukcesywna dostawa rur i złączek PVC 121/2021-Dostawa elementów żelbetowych studni kanalizacyjnych 120/2021-Dostawa wirników do pomp ściekowych 119/2021-Dostawa wirników i noży do pomp ściekowych Hydro Vaccum 117/2021 - Budowa rurociągu do awaryjnego transportu ścieków z możliwością całkowitego odcięcia komór defosfatacji oraz przebudowa koryta i komór odpływowych (A i B) z komór defosfatacji 116/2021-Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk pomp rotacyjnych Vogelsang typ VX136-140Q 115/2021-Zakup i dostawa noży tnących oraz sita tnącego do maceratora Boerger P 150-INL 114/2021 - Okresowy przegląd 3 szt. dmuchaw napowietrzania DA 253A wraz z wymianą oleju (3x208) i filtrów oleju (9 szt.) 112/2021-Odbiór, transport i przetwarzanie w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) 111/2021-Sukcesywna dostawa 8 400 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (ewentualnie jego zamienników SD 2081 lub Zetag 9048 FS) 109/2021 Usługa leasingu operacyjnego dla sfinansowania projektu z dostawą i uruchomieniem zestawu wielopompowego na ujęciu wody Kosowska Niwa 108/2021 - Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych do Warty 107/2021 - Dostawa dysz do pojazdów ciśnieniowych WUKO 105/2021-Sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych 103/2021 - Sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych 102/2021 - Opracowanie operatów szacunkowych działek nr 1085/8 oraz nr 1088/2 nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w miejscowości Rudniki, gmina Włodowice 099/2021 - Dostawa pompy SLV.80.80.40.2.51 D.C 098/2021 - Projekt z dostawą i uruchomieniem zestawu wielopompowego na ujęciu wody Kosowska Niwa 097/2021 - Naprawa jezdni z montażem krawężników drogowych oraz naprawa chodników z montażem obrzeży i krawężników po robotach na sieciach wod-kan 094/2021 - Dostawa krat pomostowych ze stali nierdzewnej 093/2021 - Usługa bieżącej konserwacji koryta i brzegów rzeki Warty 092/2012 - Odbiór, transport i przetwarzanie w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne odpady ściekowe) 091/2021 - Sukcesywna dostawa rur PE 100 RC SDR 11 PN16 090/2021 - Zakup i dostawa 2 szt. pomp Grundfos wraz z adapterami 089/2021 - Zakup, dostawa, wymiana 2 szt. wymienników płaszczowo-rurowych do agregatów kogeneracyjnych typu HE-EC-250/325-MG250-B (2 szt.) oraz uruchomienie agregatów po wykonanej wymianie 088/2021 - Sukcesywna dostawa wody mineralnej 087/2021 - Zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników rurowych i kołnierzowych oraz zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze 086/2021 - Sukcesywna dostawa złączek skrętnych zaciskowych do rur PE 085/2021 - Zakup i dostawa pomp Sulzer XJS 25 D-143 - 2 szt. 083/2021 - Sukcesywna dostawa smaru Mischerfett HT 4060 MF 082/2021 - Naprawa jezdni z montażem krawężników drogowych oraz naprawa chodników z montażem obrzeży i krawężników po robotach na sieciach wod-kan 081/2021 - Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 080/2021 - Sukcesywna dostawa złączek elektrooporowych 077/2021 - Dostawa dysz do pojazdów ciśnieniowych WUKO 076/2021 - Sukcesywna dostawa rur PE 100 RC SDR 11 PN16 075/2021 - Sukcesywna dostawa hydrantów 074/2021 - Sukcesywna dostawa studni wodomierzowych z PCV DN 500mm w ilości 80 szt. 073/2021 - Usługa wulkanizacji i naprawy kół 072/2021 - Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 070/2021 - Dostawa stali gatunek 1.4301 069/2021 - Usługa pielęgnacji zieleni na terenach RPWiK Zawiercie 067/2021 - Zakup i dostawa elementów stalowych 066/2021 - Dostawa tarczy do cięcia asfaltu o śr. fi 500mm, 4 szt. 065/2021 - Przegląd 3 szt. dmuchaw napowietrzania DA 253A 064/2021 - Zakup przenośnego samplera firmy ISCO 6712 FS wraz z zintegrowanym przepływomierzem Signature umożliwiający automatyczny pobór reprezentatywnych prób ścieków 063/2021 - Sukcesywna dostawa olejów, smarów, filtrów, części samochodowych i chemii samochodowej 062/2021 - Sukcesywna dostawa opon i akumulatorów do pojazdów oraz filtrów i części do koparek 061/2021 - Usługa wulkanizacji i naprawy kół 060/2021 - Świadczenie usług koparką o głębokości kopania minimum 5m oraz samochodem samowyładowczym 059/2021 - Projekt z dostawą i uruchomieniem zestawu wielopompowego na ujęciu wody Kosowska Niwa wraz z usługą leasingu 057/2021 - Usługa zakuwania węży hydraulicznych 056/2021 - Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 054/2021 - Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego PIX 113 do chemicznego strącania fosforu 053/2021 - Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich 052/2021 - Zakup i dostawa gazów technicznych 051/2021 - Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych 050/2021 - Dostawa oleju napędowego, benzyny Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 048/2021 - Wykonanie robót polegających na regulacji, poziomowaniu oraz wymianie uszkodzonych włazów kanalizacyjnych w ciągu drogi krajowej DK78 w Zawierciu (25 szt.) 047/2021 - Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 046/2021 - Dostawa zaworów dozujących podchloryn sodu do rurociągów - wyjmowalne TC/ZDoz/DN8 mm firmy "TRANSCOM" lub równoważne (6 szt.) 045/2021 - Dostawa 30 szt. żeli antyodorowych Biothys Gelactiv 044/2021 - Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 043/2021 - Wykonanie operatów i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Warty oraz potoku Łośnickiego wraz z wygaszeniem obecnych pozwoleń wodn 042/2021 - Usługa wykonania przewiertu pod drogą w ul. Wojska Polskiego w Zawierciu 041/2021 - Dostawa sprzętu komputerowego 040/2021 - Zakup i dostawa tablic F-6a i znaków drogowych 039/2021 - Zakup i dostawa zapór drogowych 038/2021 - Dostawa pasty wyciszającej klawiszujące włazy BECK oraz taśmy bitumicznej 037/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Weneckiej 036/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Okiennik 035/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Nektarowej 034/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej przy ulicy Marszałkowskiej 033/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Lipowej 032/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej przy ulicy Czwartaków 031/2021 - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ulicy Chrzanowskiego 030/2021 - Dostawa zestawów naprawczych do 2 szt. pomp L&M pracujących przy zagęszczaczu mechanicznym 029/2021 - Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji 028/2021 - Sukcesywna dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wg wykazu 027/2021 - Dostawa transformatorów olejowych hermetycznych 3 fazowych 15750/420V Dyn5, 2 sztuki 026/2021 - Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej fi350 w ul. Zachodnia - Stary Rynek w Zawierciu 025/2021 - Klucz udarowy akumulatorowy BOSCH GDS 18V-1050 H PROFESSIONAL 017/2021 - Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie sieci wodociągowej 016/2021 - sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (200 ton) 014/2021 - sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 013/2021 - sukcesywna dostawa zaprawy szybkowiążącej 012/2021 - Sukcesywna dostawa łączników i akcesoriów wodociągowych 009/2021 - Usługa wykonania wycinki drzew w pasie drogi krajowej DK78 oraz dokonania nasadzeń drzew 008/2021 - Zakup i dostawa 3 sztuk profesjonalnych drabin teleskopowych z atestem o min. długości 4 m  007/2021 - Zakup piachu przemysłowego z transportem 006/2021 - Sukcesywna dostawa złączek Gebo 005/2021 - Zakup zestawu do prac głębokościowych LIFTER 2 004/2021 - Usługa sprzątania pomieszczeń należących do RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu oraz pomieszczeń PIP 001/2021 - Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego

Numer/Nazwa Pobierz
Back to top
Skip to content