• Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu wykonuje badania ścieków wyłącznie dla potrzeb własnych Klientów.
  • Próbka ścieków do badań może być pobrana przez upoważnionego pracownika Laboratorium lub przez Klienta.
  • Prosimy wcześniej uzgodnić termin dostarczenia próbek do laboratorium – telefon kontaktowy 32 67 73830.
  • W przypadku samodzielnego pobierania próbki ścieków prosimy o zastosowanie poniższych zaleceń.

Pobieranie próbek ścieków do badań fizykochemicznych         

  1. Próbkę zaleca się pobierać z miejsca reprezentatywnego dla jakości ścieków i zgodne z założonym celem.
  2. Próbkę ścieków pobrać do czystego pojemnika o pojemności 1,5 do 2 l (może być butelka po wodzie mineralnej)
  3. Pojemnik przepłukać pobieranymi ściekami, napełnić „pod korek” bez pęcherzyków powietrza i zakręcić.
  4. Pojemnik trwale oznakować w celu identyfikacji próbki.

Pobrane próbki ścieków do badania należy niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium.  Jeżeli jest to niemożliwe należy je przechować w temperaturze 4-5 oC i transportować schłodzone, chroniąc przed słońcem.

Do próbek dołączyć prosimy dołączyć zlecenie na wykonanie badania (druk do pobrania); zlecenie można wypełnić również na miejscu w Laboratorium.

Sposób pobierania próbki ścieków do badania czas oraz warunki transportu mają wpływ na uzyskane wyniki badań.

Back to top
Skip to content