Inkasenci

 

Informacja o inkasentach

 


 

Mając na uwadze zagrożenie koronawirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników naszej Spółki, od dnia 13.03.2020 r. do odwołania Inkasenci nie będą wykonywali swojej pracy w terenie.

Ilość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków będzie rozliczona na podstawie średniej ilości wody pobranej w okresie ostatnich 3 miesięcy, a faktury zostaną doręczone przez pracowników Poczty Polskiej.

Płatności za faktury prosimy dokonywać przelewem na konto wskazane na fakturze lub na konto:

ING Bank Śląski O/Zawiercie
nr 66105015911000000800651861 

W tytule przelewu proszę podawać nr faktury, za którą dokonywana jest wpłata oraz numer Nabywcy umieszczony na fakturze.

 

Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3