Ogłoszenia

Lista e-postępowań 

 

188/2020
USŁUGA PRZEGLĄDU KLIMATYZATORÓW
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 1

187/2020
SUKCESYWNY ODBIÓR Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ODPADÓW Z CZYSZCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH O KODZIE ODPADU 20.03.06 (200 TON)
OGŁOSZENIE

180/2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODACH 19 08 01 - SKRATKI I 19 08 02 - ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKÓW
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 1
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 2

100/2020
DOSTAWA I URUCHOMIENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W WERSJI OTWARTEJ O MOCY ZNAMIONOWEJ 45 KVA WRAZ Z USŁUGĄ LEASINGU
OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3