Ogłoszenia

Lista e-postępowań 

 

198/2019
ZAKUP BONÓW TOWAROWYCH NA ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
OGŁOSZENIE 

197/2019
DOSTAWA PRZEPŁYWOMIERZY DO POMIARU ŚCIEKÓW
OGŁOSZENIE 

 196/2019
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PODŁĄCZENIA WODOCIĄGOWEGO DO BUDYNKU
OGŁOSZENIE 

195/2019
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI DO PRZYLEGŁYCH NIERUCHOMOŚCI
OGŁOSZENIE 

176/2019
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT
OGŁOSZENIE 

156/2019
ODBIÓR, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 05 Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

080/2019
DOSTAWA MIESZANKI ASFALTOWEJ NA ZIMNO
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

 


Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3