Ogłoszenia

Lista e-postępowań 

 

128/2019
USŁUGA WYNAJMU URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH
OGŁOSZENIE 

 123/2019
DOSTAWA RĘCZNIKÓW FROTTE
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

121/2019
DOSTAWA CEOWNIKÓW GORĄCO-WALCOWANYCH
OGŁOSZENIE 

120/2019
DOSTAWA KABLA YKY
OGŁOSZENIE 

119/2019
WYKONANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO KOMÓR DEFOSFATACJI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZAWIERCIU
OGŁOSZENIE 

 118/2019
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA KORYTO LUB RUROCIĄG DO AWARYJNEGO TRANSPORTU ŚCIEKÓW WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ
OGŁOSZENIE 

117/2019
DOSTAWA TRANSFORMATORÓW OLEJOWYCH HERMETYCZNYCH 3 FAZOWYCH
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

 080/2019
DOSTAWA MIESZANKI ASFALTOWEJ NA ZIMNO
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

 


Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3