Ogłoszenia

Lista e-postępowań 

 

169/2019
DOSTAWA MIERNIKA WMPLMZC20E
OGŁOSZENIE 

165/2019
WYKONANIE ANALIZY BIOGAZU POWSTAJĄCEGO W WYNIKU FERMENTACJI METANOWEJ OSADU
OGŁOSZENIE 

164/2019
DOSTAWA NARZĘDZI NIEISKRZĄCYCH PRZYSTOSOWANYCH DO PRACY W STREFACH EX (STREFACH ZAGROŻENIA POŻAREM I WYBUCHEM)
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 2

163/2019
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI DO PRZYLEGŁYCH NIERUCHOMOŚCI
OGŁOSZENIE

161/2019
DOSTAWA POMPY DOZUJĄCEJ GAMMA X
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ

160/2019
DOSTAWA PODCHLORYNU SODU
OGŁOSZENIE

157/2019
DOSTAWA FILTRÓW POWIETRZA DO DMUCHAW WRAZ Z ODBIOREM ZUŻYTYCH FILTRÓW I DOSTARCZENIEM KARTY PRZEKAZANIA ODPADU
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ

156/2019
ODBIÓR, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW O KODZIE 19 08 05 Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

155/2019
ODBIÓR ODPADÓW Z CZYSZCZENIA STUDNI KANALIZACYJNYCH O KODZIE 20 03 06 (200 TON) Z TERENU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
OGŁOSZENIE 

151/2019
ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE MIESZADEŁ WOLNOOBROTOWYCH DO KOMÓR DENITRYFIKACJI
OGŁOSZENIE 

 080/2019
DOSTAWA MIESZANKI ASFALTOWEJ NA ZIMNO
OGŁOSZENIE 
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 

 


Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3