Ogłoszenia

Lista e-postępowań 

 

003/2020
SUKCESYWNA DOSTAWA PIACHU PRZEMYSŁOWEGO Z TRANSPORTEM
OGŁOSZENIE

002/2020
SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO
OGŁOSZENIE

 


 

245/2019
SUKCESYWNA DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
OGŁOSZENIE
  

234/2019
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA:
- KORYTO LUB RUROCIĄG DO AWARYJNEGO TRANSPORTU ŚCIEKÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ CAŁKOWITEGO ODCIĘCIA KOMÓR DEFOSFATACJI
- REMONT KORYTA I ZBIORNIKÓW ODPŁYWOWYCH Z KOMÓR DEFOSFATACJI
WRAZ Z UZYSKANIEM W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ I PRZENIESIENIEM MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH NA ZAMAWIAJĄCEGO
OGŁOSZENIE

233/2019
ZAKUP I DOSTAWA KABLA ELEKTRYCZNEGO ORAZ KORYTA KABLOWEGO
OGŁOSZENIE

232/2019
ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKA DO CZYSZCZENIA POSADZEK
OGŁOSZENIE

229/2019
USŁUGA POMIARU WYDAJNOŚCI STUDNI I POMIARU POZIOMU ZWIERCIADŁA WODY NA UJĘCIACH RPWIK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ZAWIERCIU
OGŁOSZENIE

228/2019
WYKONANIE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO OCENY POTRZEBY USTANOWIENIA STREFY OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘĆ WODY OBEJMUJĄCA ANALIZĘ RYZYKA ZDROWOTNEGO
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 1
PYTANIE-ODPOWIEDŻ 2
PYTANIE-ODPOWIEDŻ 3

227/2019
WYKONYWANIE OBSŁUGI GEODEZYJNEJ
OGŁOSZENIE 

220/2019
ZAKUP I DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH, PACHOŁKÓW DROGOWYCH ORAZ ZAPÓR DROGOWYCH
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 1
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 2

219/2019
USŁUGA PRZEGLĄDU KLIMATYZATORÓW
OGŁOSZENIE

213/2019
ZAKUP I DOSTAWA WENTYLATORÓW CHEMOODPORNYCH
OGŁOSZENIE
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 1
PYTANIE-ODPOWIEDŹ 2

 

 

Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3