Kontakt

POGOTOWIE WOD-KAN: 994

Dyspozytornia: 32 672 28 22

Bezpłatna infolinia: 800 700 730

Sekretariat: 32 672 18 16

 

Siedziba Spółki RPWiK Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 2

42-400 Zawiercie

e-mail: sekretariat@rpwikzawiercie.pl

Kontakt z mediami: 519 325 971


Godziny Otwarcia:
poniedziałek - piątek od 7.00 - 15.00

Kasa czynna:
poniedziałek - piątek od 7.00 - 15.00
przerwa od 10.00 - 10.30

RPWiK Zawiercie świadczy usługi: produkcja i dostawa wody, przyjmowanie i oczyszczanie ścieków, jak również wywóz nieczystości płynnych, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji,budowa i eksploatacja sieci i przyłączy wod-kan, analiza fizykochemiczna wody i ścieków, uzgodnienia lokalizacyjne, zapewnienie dostaw wody i przyjęcie ścieków, wydawanie zezwoleń na podłączenia do sieci wok-kan, konsultacje techniczne w zakresie gospodarki ściekowej, montaż i plombowanie wodomierzy.

Centrala:

tel./32/ 67 220 17-18, fax./32/ 67 010 49

numery wewnętrzne:

Sekretariat    22

Główna Księgowa   32

Dyspozytornia  50

Dział techniczny  30

Kancelaria   28, 37

Dział Handlowy  34, 35

Windykacja  44

 

Baza Zaplecza Technicznego/ magazyn

ul. Wojska Polskiego 23A

42-400 Zawiercie

Centrala:

tel./32/ 67 089 31, fax./32/ 67 236 09

numery wewnętrzne:

Biuro   29                        

Transport  20

Magazyn   22

Wodomierze  23

e-mail: baza@rpwikzawiercie.pl

 

Oczyszczalnia Ścieków-Zawiercie

ul. Włodowska 21

42-400 Zawiercie

Centrala:

tel./32/ 67 229 86 (centrala)

tel./32/ 67 211 27 (centrala)

tel./32/ 67 222 75 - ZAMAWIANIE USŁUG ASENIZACYJNYCH

e-mail: oczyszczalnia@rpwikzawiercie.pl

 

Laboratorium RPWiK Sp.z o.o.

ul. Armii Ludowej 12

42-480 Poręba

tel./32/ 67 711 62, /32/ 67 738 30,  fax./32/ 67 738 87

e-mail: laboratorium@rpwikzawiercie.pl

Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3