Władze spółki

Władzami Spółki są nastepujące organy:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Zawiercie 79,35% i osoby fizyczne 20,65%.

Rada Nadzorcza:

  • Przemysław Duda - Przewodniczący
  • Tomasz Rybczyński - Wiceprzewodniczący
  • Małgorzata Maciąg - Sekretarz
  • Marcin Sobień - Członek RN
  • Dariusz Dygas - Członek RN

Jednoosobowy Zarząd Spółki:

Katarzyna Stachowicz - Prezes Zarządu

Telefon: 326721816 (sekretariat)

Wodociągi Zawiercie

Numer 2

Numer 1

Numer 2

Numer 3